สินค้าปังได้!! แค่ปรับกลยุทธ์การตลาด | iTopPlus's Blog
02-029-1200
รวมเทคนิคลับ ฉบับออนไลน์ วิธีการทำการตลาดออนไลน์ เริ่มต้นทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ด้วย เทคนิคต่างๆ ความรู้เบื้องต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโฆษณาให้ธุรกิจคุณ บน Google.com
สินค้าปังได้!! แค่ปรับกลยุทธ์การตลาด

สินค้าปังได้!! แค่ปรับกลยุทธ์การตลาด

Categories : เคล็ดลับการตลาดออนไลน์
Date : 2017-10-30 12:39:02

การตลาดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน จะต้องอาศัยความเข้าใจและพิถีพิถันเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นการทำ Digital Marketing Strategy จะช่วยให้เราเข้าใจธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น  แบรนด์หลายๆ แบรนด์จะใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งกลยุทธ์ที่เรานำมานั้น ไม่อาจส่งผลดีหรือเหมาะกับแบรนด์ของเรา ในทางตรงกันข้ามถ้าเราปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ที่เหมาะสมกับแบรนด์หรือที่ถนัดและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ เราก็จะใช้กลยุทธ์นั้นได้ดีกว่าใคร 

การวางแผนทางการตลาด จะช่วยให้เราสามารถวางโครงสร้างและระบบการจัดการทั้งหมด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำการตลาดออนไลน์จริง กลยุทธ์ที่เราจะใช้ก็คือ SOSTAC® จะเป็นการกำหนดกรอบของกระบวนการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์   เริ่มจากการวิเคราะห์สถานการณ์ การขาย ช่องทางการขาย ช่องทางที่ลูกค้าเข้ามา เมื่อลูกค้าเข้ามาเราต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ เพื่อติดต่ออัพเดทข้อมูลเพื่อที่จะให้ลูกค้ากลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำ จะต้องติดตาม Feedback จากลูกค้าเพิ่มช่องทางการติดต่อ การสื่อสารที่รวดเร็ว ทันใจต่อความต้องการ ประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ ทำการค้นคว้าและวิจัยการตลาด  โดยสามารถทำได้หลากหลายช่องทาง อาทิ สัมภาษณ์ผู้อื่นโดยตรงหรืออาจใช้การโทรสอบถาม ส่ง Feedback ทางออนไลน์หรือ Email  ตั้งคำถามในกระทู้ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับตลาด หรือศึกษาจาก Case Study และนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับธุรกิจ

                การกำหนดวัตถุประสงค์  เป็นการกำหนดจุดยืนเพื่อที่จะเดินไปถึงจุดหมายนั่นเอง เป้าหมายในการขายและการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าเอาไว้ เป้าหมายในการบริการเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ สร้างสินค้าหรือคุณภาพให้เกินความคาดหมาย เป้าหมายในการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วม เป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

                การกำหนดกลยุทธ์ที่จะนำคุณไปถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยจะใช้หลัก Stop& Sit  

Stop จะต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมาย ระบุกลุ่มตลาดเป้าหมาย ทบทวนวัตถุประสงค์ และวางตำแหน่งงานทางการตลาด

Sit คิดกลยุทธ์ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน วางแผนและพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบ ทำการจัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้า ตั้งเป้าหมายและแบ่งออกเป็นส่วนๆ

                การกำหนดยุทธวิธี เมื่อเรากำหนดกลยุทธ์แล้ว จะต้องมีวิธีในการที่เราจะลงมือปฏิบัติ โดยกำหนด ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บรรจุภัณฑ์ การใช้บุคคล ใช้ข่าวสาร ใช้พลังในการรับข้อเสนอและผลประโยชน์

                ต่อมาลงมือปฏิบัติ  กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ รายละเอียดในการทำงาน ใช้ทรัพยากรภายในองค์กรและทักษะพนักงาน หรือใช้บริการหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการทำธุรกิจ

                การควบคุม ตรวจสอบ Tactics และ Actions  ว่าส่งผลให้เข้าใกล้หรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วหรือยัง ถ้ายังจะต้องทำการปรับ Tactics และ Actions แล้วตรวจสอบผลลัพธ์อีกครั้ง

                6 ขั้นตอนในการทำงานโดยใช้ SOSTAC® เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นที่จะต้องใช้ เพื่อให้สินค้าหรือบริการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจหรือบริการของคุณได้ และยังสามารถทำให้การทำงานในองค์กรมีระบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

______________________________________________________________________________

ITOPPLUS ให้คุ้มคุณภาพครบ!
มืออาชีพจัดทำเว็บไซต์, โฆษณา Google,ให้บริการทุกวัน ทุกเวลา 24 ชั่วโมง กับ 3 ช่องทางการติดต่อ
โทร 02-029-1200
Line : @ITOPPLUS
www.ITOPPLUS.com

 
ปรึกษาฟรี
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษตอนนี้!
รับทำเว็บไซต์, Google AdWords

สนใจทำการตลาดออนไลน์
ปรึกษาทีมงาน
รับทำเว็บไซต์, โฆษณา Google

สนใจบริการ