ทำเว็บสิ่งที่ธุรกิจควรทำเว็บ | iTopPlus's Blog
02-029-1200
รวมเทคนิคลับ ฉบับออนไลน์ วิธีการทำการตลาดออนไลน์ เริ่มต้นทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ด้วย เทคนิคต่างๆ ความรู้เบื้องต้น ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำโฆษณาให้ธุรกิจคุณ บน Google.com
ทำเว็บสิ่งที่ธุรกิจควรทำเว็บ

ทำเว็บสิ่งที่ธุรกิจควรทำเว็บ

Categories : เคล็ดลับการตลาดออนไลน์
Date : 2014-03-12 14:43:51

ทำไมคุณต้องมีเว็บไซต์
1. สร้างความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันการยื่นนามบัตรเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอต่อการแนะนำตัวคุณ เพราะลูกค้าเมื่อสนใจสินค้าคุณ สิ่งที่จะทำต่อมาคือดูว่าในนามบัตรคุณมีเว็บไซต์หรือไม่ ถ้าไม่มีคุณจะดูไม่น่าเชื่อถือเลย และหากคู่แข่งคุณมีเว็บไซต์โอกาส ที่ลูกค้าคุณจะติดต่อไปยังคู่แข่งย่อมมีโอกาสมากกว่า
2. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจคุณ เพราะเว็บไซต์สามารถใส่ข้อมูลตั้งแต่ ประวัติบริษัทฯ ที่อยู่ สินค้าและบริการ ตลอดจนผลงานของธุรกิจคุณในอดีต
3. แคตตาล็อกออนไลน์ ให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าและบริการของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อขอแฟกซ์แคตตาล็อก สินค้าคุณ
4. เป็นช่องทางในการติดต่อของลูกค้า ปัจจุบันพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อกัน ปัจจุบันได้หันมาใช้ E-Mail หรือ ช่องในหน้า Contact us ในการติดต่อกันมากขึ้น

ทำไมคุณต้องมีเว็บไซต์

1. สร้างความน่าเชื่อถือ ปัจจุบันการยื่นนามบัตรเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอต่อการแนะนำตัวคุณ เพราะลูกค้าเมื่อสนใจสินค้าคุณ สิ่งที่จะทำต่อมาคือดูว่าในนามบัตรคุณมีเว็บไซต์หรือไม่ ถ้าไม่มีคุณจะดูไม่น่าเชื่อถือเลย และหากคู่แข่งคุณมีเว็บไซต์โอกาส ที่ลูกค้าคุณจะติดต่อไปยังคู่แข่งย่อมมีโอกาสมากกว่า
2. ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจคุณ เพราะเว็บไซต์สามารถใส่ข้อมูลตั้งแต่ ประวัติบริษัทฯ ที่อยู่ สินค้าและบริการ ตลอดจนผลงานของธุรกิจคุณในอดีต
3. แคตตาล็อกออนไลน์ ให้ลูกค้าสามารถเห็นสินค้าและบริการของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องติดต่อขอแฟกซ์แคตตาล็อก สินค้าคุณ
4. เป็นช่องทางในการติดต่อของลูกค้า ปัจจุบันพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิมที่ใช้โทรศัพท์ติดต่อกัน ปัจจุบันได้หันมาใช้ E-Mail หรือ ช่องในหน้า Contact us ในการติดต่อกันมากขึ้น

มีเว็บไซต์ไม่ใช่เรื่องเสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

คุณรู้หรือไม่ การใส่ Catalog ให้ลูกค้าสามารถ Download เองได้ สามารถประหยัดค่าคพิมพ์เอกสาร ค่าส่ง Fax และไปรษณีย์ได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังสร้างความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการหาข้อมูลสินค้าคุณอีกด้วย

จะทำเว็บไซต์ประกอบด้วย

1. ชื่อเว็บไซต์ (Domain Name) เป็นชื่อเฉพาะสำหรับธุรกิจคุณ ที่สำคัญควรจะตั้งชื่อให้สั้นที่สุด อ่านเข้าใจง่ายที่สุด 
2. พื้นที่เว็บไซต์ เป็นพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลภายในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่แยกออกจาก E-Mail โดยปกติเว็บไซต์ทั่วไป พื้นที่ประมาณ 100-200 MB ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว
3. เว็บไซต์ เป็นข้อมูลของธุรกิจ สินค้าและบริการของคุณ

เว็บไซต์มีวิธีการทำได้หลักๆ 2 วิธี

1. ทำเว็บไซต์ผ่านระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป รูปแบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการทำเว็บไซต์ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยทั่วไป ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยปกติแล้วจะสามารถทำได้ในราคาไม่เกิน 30,000 บาท
2. ทำเว็บไซต์ ผ่านการเขียน Program เฉพาะ หรือที่เรียกว่า Web Development รูปแบบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บไซต์ที่มีรูปแบบเฉพาะของตนเอง มีโครงสร้างเว็บไซต์ที่ซับซ้อน โดยปกติจะมีราคาค่าพัฒนาทำเว็บไซต์ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไปจนถึงหลายล้านบาท ขึ้นอยู่กับความต้องการ

สิ่งที่สำคัญที่สุดของในการทำเว็บไซต์ คือ

ชื่อเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์เปรียบเสมือนชื่อบริษัทฯ คุณ หากชื่อเว็บไซต์คุณหายหรือถูกผู้อื่นนำไปใช้แทนคุณ คุณจะต้องประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์ใหม่ นั่นหมายถึงโอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากลูกค้าจำชื่อเว็บไซต์เดิมได้จะหายไปทันที

ปัญหาของการทำเว็บไซต์

เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ว่าทำเว็บไซต์แล้วถูกหลอก ไม่ว่าจะเป็น
1. เก็บเงินไปแล้ว ไม่ทำเว็บไซต์ให้ ติดต่อไม่ได้
2. อยากต่ออายุเว็บไซต์ แต่ผู้ให้บริการรายเดิมไม่ได้ทำธุรกิจนี้แล้ว หรือติดต่อไม่ได้
3. ต้องการย้ายผู้ให้บริการ ต่อผู้ให้บริการรายเดิมไม่ยอมให้ความร่วมมือ
4. ชื่อเว็บสวย อ่านง่าย ถูกขโมยชื่อไปขายต่อ
ปัญหาทั้งหมด ส่วนใหญ่เกิดจากเรื่องเดียวคือใช้ผู้ให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือส่วนใหญ่มักใช้ฟรีแลนซ์

ในการทำเว็บไซต์ควรจะประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง

1. เกี่ยวกับเรา เป็นการบอกประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และที่สำคัญคนไทยยังยึดติดกับการที่ต้องดูประวัติผู้ซื้อก่อนติดต่อซื้อขายสินค้าอยู่มาก
2. สินค้าและบริการ ส่วนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแบ่งหมวดหมู่สินค้าให้ดูเข้าใจง่าย บอกคุณลักษณะสินค้าและบริการแบบสั้นกระชับ หากมีคุณลักษณะที่เป็นข้อมูลจำนวนมาก ให้ทำ Catalog ให้ Download ได้
3. ติดต่อเรา ควรจะมีบอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ แผนที่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งช่องสำหรับกรอกข้อมูลในการติดต่อและเชื่อมข้อมูลนี้ไปยังอีเมล์ที่กำหนด
4. ตัวอย่างลูกค้าหรือตัวอย่างงาน ส่วนนี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้สินค้าและบริการคุณมากขึ้น

E-Mail เรื่องจำเป็น

E-Mail ที่ดีคือ E-mail ที่มีชื่อ Address เดียวกับชื่อเว็บไซต์คุณ หลาย ๆ คนพอเห็นค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มสำหรับการที่ต้องมีอีเมล์ทีละหลายพันมาก มักจะหันมาใช้อีเมล์สาธารณะเช่น Hotmail หรือ Gmail ในการติดต่อกับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะขาดความน่าเชื่อถือในธุรกิจ และที่สำคัญอีเมล์สาธารณะเหมาะสำหรับใช้ในเรื่องส่วนตัว

มีเว็บไซต์จำเป็นต้องสวยหรือไม่

ไม่จำเป็นครับ สวยได้ก็ดี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเว็บไซต์เป็นระเบียบ อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน

ปรึกษาฟรี
ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษตอนนี้!
รับทำเว็บไซต์, Google AdWords

สนใจทำการตลาดออนไลน์
ปรึกษาทีมงาน
รับทำเว็บไซต์, โฆษณา Google

สนใจบริการ